Clinical Trials

A phase III study of TTFields combined with chemotherapy for advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. more...

Otevřená, jednoramenná klinická studie fáze II určená pro pacienty s diagnostikovaným pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nejsou způsobilí pro standardní lokální léčbu nebo chirurgický zákrok. more...

Phase III study of TTFields combined with chemotherapy for newly-diagnosed pancreatic cancer more...

The ENGOT-ov50/INNOVATE-3 trial s intended for patients who have recently been diagnosed with ovarian cancer that progressed more...

Studie fáze III léčebných polí TTFields po stereotaktickém radiačním chirurgickém zákroku 1–10 mozkových metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic more...

TTFields

TTFields have been approved by FDA for the treatment of adult patients suffering from newly diagnosed and recurrent glioblastoma.

TTFields is currently being tested for other cancers in various clinical trials, presented in this website. TTFields is experimental for all indications mentioned in those clinical trials and has not been approved for their treatment.