Klinické hodnocení COMET je určeno pro pacienty s 1–5 mozkovými metastázemi z nemalobuněčného karcinomu plic. Toto klinické hodnocení je prvním hodnocením, které posuzuje bezpečnost a účinnost systému NovoTTF-100M pro tuto indikaci. Tento systém aplikuje pole léčící tumor (TTFields) na místa v mozku zasažená rakovinou. Zadavatel klinického hodnocení, společnost Novocure Ltd., udržuje tyto webové stránky, aby pomohla pacientům získat základní informace o klinickém hodnocení a usnadnila přístupnost k lékařským centrům, které nabízejí účast v klinickém hodnocení. Jestliže byste se rádi zúčastnili klinického hodnocení COMET, kontaktujte prosím co nejdříve některé z účastnících se center. Máte-li dotazy týkající se vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.