Studie EF-33 je určena pro pacienty, kterým byl v nedávné době diagnostikován rekurentní multiformní glioblastom (GBM).

Zařízení Optune® bylo schváleno k léčbě rekurentního a nově diagnostikovaného GBM úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických v rámci schvalovacího řízení před uvedením na trh (PMA) a pro stejné indikace získalo značku CE v Evropě. Kromě toho pole TTFields jako Optune Lua™ (dříve NovoTTF-100L) v nedávné době schválil FDA pro léčbu maligního pleurálního mezoteliomu, v kombinaci s chemoterapií, a to procesem výjimky pro prostředek pro humanitární účely (Humanitarian Device Exemption).

Tato studie (klinická zkouška) je určena k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti zařízení Optune® s novou konstrukcí elektrod, tzv. elektrod s vysokou intenzitou, jako monoterapie u rekurentního GBM, v porovnání se standardními elektrodami.

Toto zařízení bude přenášet pole léčící tumor (TTFields) do mozku, kde se nachází nádor.

Zadavatel klinické zkoušky, společnost Novocure, udržuje tyto webové stránky, aby pomohla pacientům získat základní informace o studii a usnadnila přístupnost k lékařskému centru, které nabízí účast ve studii. Jestliže byste se rádi zúčastnili studie EF-33, kontaktujte prosím co nejdříve účastnící se centrum. Máte-li dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.