Pole léčící tumor (Tumor Treating Fields Tumor, TTFields) je léčba rakoviny, která využívá elektrická pole o specifickém kmitočtu k narušení buněčného dělení, čímž brání růstu nádoru a způsobuje, že dotčené buňky odumřou. [Vědecké poznatky o TTFields]. Pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí zkoušeného zdravotnického prostředku s názvem Optune® s elektrodami o vysoké intenzitě. Jedná se o přenosné a lehké zařízení na baterie navržené k aplikaci polí TTFields do mozku.

Pacienti léčení pomocí polí TTFields musí mít na hlavě umístěny čtyři elektrody, přes které se aplikují pole do mozku neinvazivní cestou a které se pravidelně vyměňují. [Život s TTFields]. Toto zařízení je určeno pro nepřetržité domácí použití pacienty.

Zařízení Optune® bylo schváleno k léčbě rekurentního a nově diagnostikovaného GBM úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických, probíhá schvalovací řízení před uvedením na trh (PMA) a pro stejné indikace získalo značku CE v Evropě. Kromě toho pole TTFields jako Optune Lua (dříve NovoTTF-100L) v nedávné době schválil FDA pro léčbu maligního pleurálního mezoteliomu, v kombinaci s chemoterapií, a to procesem výjimky pro prostředek pro humánní léčbu (Humanitarian Device Exemption).