Pole léčící tumor (Tumor Treating Fields Tumor, TTFields) je léčba rakoviny, která využívá elektrická pole o specifickém kmitočtu k narušení buněčného dělení, zabránění růstu nádoru a způsobuje, že dotčené buňky odumřou. [Vědecké poznatky o TTFields]. Léčebná pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí hodnoceného zdravotnického prostředku s názvem systém NovoTTF-100L(P). Tento systém je přenosné a lehké zařízení na baterie navržené k aplikaci polí TTFields do oblasti postižené karcinomem jater. Pacienti léčení pomocí metody TTFields musí mít na břiše, na zádech a na bocích umístěny čtyři elektrody, přes které se aplikují léčebná pole do břicha neinvazivní cestou. Tento systém je určen pro nepřetržité domácí použití pacienty [Život s TTFIelds].

Metoda polí TTFields vyladěných na určitý kmitočet (200 kHz) byla schválena FDA a EU k léčbě dospělých pacientů trpících recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem.