Zmienne pola elektryczne (TTFields) to terapia przeciwnowotworowa, która wykorzystuje pola elektryczne dostosowane do określonych częstotliwości w celu zakłócenia podziału komórek poprzez hamowanie wzrost guza i powodowanie śmierci komórek nowotworowych poddawanych ich działaniu. [Informacje naukowe na temat pól TTFields]. Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór za pomocą badanego urządzenia medycznego, nazywanego systemem NovoTTF-100L(P). System to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie przekazywanie pól elektrycznych TTFields do raka wątroby. Pacjenci otrzymujący leczenie polami elektrycznymi TTFields muszą na skórze jamy brzusznej nosić cztery matryce izolowanych przetworników, które nieinwazyjnie przekazują pola do jamy brzusznej. System jest przeznaczony do ciągłego stosowania w domu przez pacjentów [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

Pola elektryczne TTFields o innej częstotliwości (200 kHz) zostały zatwierdzone przez FDA i UE do leczenia pacjentów dorosłych z nawrotem glejaka i nowo rozpoznanym glejakiem.