Klinická zkouška ENGOT-ov50/INNOVATE-3 je určena pro pacientky s nedávno diagnostikovaným karcinomem ovaria, u nichž došlo k progresi a onemocnění se stalo rezistentním vůči chemoterapii obsahující platinu (karcinom ovaria rezistentní na platinu). Tato klinická zkouška hodnotí bezpečnost a účinnost systému NovoTTF-100L(O) při použití k léčbě karcinomu ovaria rezistentního na platinu, při použití společně s paclitaxelem, který se běžně podává pacientkám s tímto onemocněním. Systém NovoTTF-100L(O) aplikuje pole léčící tumor (TTFields) na místa v podbřišku zasažená rakovinou. Zadavatel klinické zkoušky, společnost Novocure, udržuje tyto webové stránky, aby pomohla pacientům získat základní informace o klinické zkoušce a usnadnila přístupnost k lékařským centrům, které nabízejí účast v této klinické zkoušce. Jestliže byste se rádi zúčastnili klinické zkoušky INNOVATE-3, kontaktujte prosím co nejdříve některé z účastnících se center. Máte-li dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.