vaječníku, u nichž došlo k progresi a onemocnění se stalo rezistentním vůči chemoterapii obsahující platinu (rakovina vaječníku rezistentní na platinu). Tato klinická studie hodnotí bezpečnost a účinnost systému NovoTTF-100L(O) při použití k léčbě recidivující rakoviny vaječníku rezistentní na platinu, při použití společně s paclitaxelem, který se běžně podává pacientkám s tímto onemocněním. Zařízení NovoTTF-100L(O) aplikuje pole léčící tumor (TTFields) na místa v podbřišku zasažená rakovinou. Zadavatel studie, společnost Novocure, udržuje tyto webové stránky, aby pomohl pacientkám získat základní informace o této klinické studii a usnadnil přístupnost k lékařským centrům, která nabízejí účast v této studii. Jestliže byste se chtěla zúčastnit studie ENGOT-ov50/INNOVATE-3, kontaktujte prosím co nejdříve některé z účastnících se center. Máte-li dotazy týkající se vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.