ניסוי ENGOT-ov50/INNOVATE-3 מיועד למטופלות שאובחן אצלן לאחרונה סרטן השחלות שהתקדם והפך עמיד לכימותרפיה המכילה פלטינום (סרטן שחלות עמיד לפלטינום). בניסוי רפואי זה מוערכות הבטיחות והיעילות של מערכת NovoTTF-100L(O) לשימוש בסרטן שחלות עמיד לפלטינום, כאשר מוסיפים אותו לפקליטקסל הניתנת בדרך כלל למטופלות במצב זה. מערכת NovoTTF-100L(O) מעבירה לסרטן בבטן שדות טיפול בגידול (TTFields). נובוקיור בע"מ, יזם הניסוי, מחזיקה את האתר כדי לעזור למטופלות לקבל מידע בסיסי על ניסוי רפואי זה ולהקל עליהן את הנגישות למרכזים רפואיים שבהם אפשר להשתתף בניסוי [קישור לדף "מרכזי הניסוי"]. אם ברצונך להשתתף בניסוי INNOVATE-3, פני בהקדם האפשרי לאחד מהמרכזים המשתתפים. בכל שאלה לגבי הבעיה הרפואית שלך והטיפולים המומלצים יש לפנות לרופא המטפל.