Het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie onlangs eierstokkanker is vastgesteld die progressie heeft vertoond en resistent is geworden voor chemotherapie met platina (platina-bestendig eierstokkanker). In dit klinische onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid van het NovoTTF-100L(O)-systeem beoordeeld voor gebruik bij platina-bestendig eierstokkanker, wanneer dat wordt toegevoegd aan een paclitaxel, wat normaliter aan patiënten met deze aandoening wordt gegeven. Het NovoTTF-100L(O)-systeem dient tumorbehandelingsvelden (TTFields) toe aan de kanker in de buik. Novocure, de sponsor van het onderzoek, onderhoudt deze website om patiënten te voorzien van basisinformatie over dit klinische onderzoek en hen toegang te geven tot medische centra die deelnemen aan dit onderzoek. Als u mee wilt doen aan het INNOVATE-3-onderzoek, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van de deelnemende centra. Raadpleeg uw behandelend arts als u vragen hebt over uw medische aandoening en aanbevolen behandeling.