Het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie onlangs eierstokkanker is vastgesteld die progressie heeft vertoond en resistent is geworden voor chemotherapie met platinum (platinum-resistente eierstokkanker) In dit klinische onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid van de NovoTTF-100L(O) beoordeeld voor gebruik bij terugkerende eierstokkanker indien toegevoegd aan paclitaxel, wat normaliter aan patiënten met deze aandoening wordt gegeven. Het NovoTTF-100L(O)-apparaat dient tumorbehandelingsvelden (TTFields) toe aan de kanker in de buik. Novocure, de sponsor van het onderzoek, onderhoudt deze website om patiënten te voorzien van basisinformatie over dit klinische onderzoek en hen toegang te geven tot medische centra die deelnemen aan dit onderzoek. Als u mee wilt doen aan het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van de deelnemende centra. Raadpleeg uw behandelend arts als u vragen hebt over uw medische aandoening en aanbevolen behandeling.