Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3 [ŁĄCZE do Badanie INNOVATE-3] jest przeznaczone dla pacjentek, u których niedawno rozpoznano raka jajnika, nastąpiła progresja choroby i choroba jest oporna na chemioterapię oparta na związkach platyny (rak jajnika oporny na związki platyny). Niniejsze badanie ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność systemu NovoTTF-100L(O) u pacjentek z rakiem jajnika opornym na leczenie związkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem, który jest zwykle stosowany u pacjentek z tą chorobą. System NovoTTF-100L(O) dostarcza pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) w jamie brzusznej. Firma Novocure, sponsor badania, prowadzi niniejszą stronę internetową, aby ułatwić pacjentkom uzyskanie podstawowych informacji o niniejszym badaniu klinicznym oraz dostęp do ośrodków badawczych, które prowadzą rekrutację pacjentek do udziału w badaniu [ŁACZE do Ośrodki badawcze]. Jeśli chce Pani wziąć udział w badaniu INNOVATE-3, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu. W razie pytań dotyczących Pani stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza.