Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3 jest przeznaczone dla pacjentek, u których niedawno rozpoznano raka jajnika, nastąpiła progresja choroby i choroba jest oporna na chemioterapię opartą na związkach platyny (rak jajnika oporny na związki platyny). Niniejsze badanie ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność urządzenia NovoTTF-100L(O) u pacjentek z nawrotami raka jajnika, w skojarzeniu z paklitakselem, który jest zwykle stosowany u pacjentek z tą chorobą. Urządzenie NovoTTF-100L(O) dostarcza pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) w jamie brzusznej. Firma Novocure, sponsor badania, prowadzi niniejszą stronę internetową, aby ułatwić pacjentom uzyskanie podstawowych informacji o niniejszym badaniu klinicznym oraz dostęp do ośrodków badawczych, które prowadzą rekrutację pacjentów do udziału w badaniu. Jeśli chce Pani wziąć udział w badaniu ENGOT-ov50/INNOVATE-3, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu. W razie pytań dotyczących Pana(-i) stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza.