Tumorbehandelingsvelden (TTFields) zijn elektrische velden die de deling van kankercellen verstoren. TTFields worden met behulp van een medisch onderzoeksapparaat, de zogenaamde NovoTTF-100L(O), toegediend aan het lichaamsgebied waar de tumor zich bevindt. Het apparaat is een draagbaar, licht systeem dat werkt op batterijen en dat tot doel heeft om TTFields toe te dienen aan de buik. Patiënten die TTFields ontvangen, moeten vier transducerarrays op hun buik, rug en zijden dragen die de velden niet-invasief toedienen aan de buik. Het apparaat is bedoeld voor continu thuisgebruik door patiënten.

De NovoTTF-100L(O) is niet goedgekeurd door overheidsgezondheidsinstanties om eierstokkanker te behandelen. Daarom zijn de veiligheid en werkzaamheid van TTFields bij deze aandoening nog onbekend en worden ze beoordeeld in dit klinisch onderzoek.

Een ander systeem dat TTFields (200 kHz) aflevert, Optune®, is goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en nieuw gediagnosticeerd glioblastoom (een soort hersenkanker) door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via de ‘Premarket Authorization’-route (PMA) en heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering gekregen. In 2019 werden TTFields goedgekeurd door de FDA als Optune Lua (vroeger NovoTTF-100L genoemd) voor maligne pleuraal mesothelioom (MPM) in combinatie met chemotherapie via de ‘Humanitarian Device Exemption’-route (HDE). In 2020 kreeg NovoTTF-100L in Europa een CE-markering voor MPM.