Pole léčící tumor (TTFields) jsou elektrická pole, která narušují dělení rakovinných buněk. Pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí zkoušeného zdravotnického prostředku s názvem NovoTTF-100L(O). Toto zařízení je přenosný a lehký systém na baterie navržený k aplikaci polí TTFields do břicha. Pacientky léčené pomocí metody TTFields budou mít na břiše, na zádech a na bocích umístěny čtyři elektrody, přes které se aplikují léčebná pole do břicha neinvazivní cestou. Toto zařízení je určeno pro nepřetržité domácí použití pacientkami.

Systém NovoTTF 100L(O) není schválen státními zdravotnickými úřady k léčbě rakoviny vaječníku. Proto není bezpečnost a účinnost metody TTFields u tohoto onemocnění stále známá a bude hodnocena v této klinické studii.

Jiný systém, který aplikuje pole TTFields (200 kHz), s názvem Optune®, byl schválen k léčbě recidivujícího a nově diagnostikovaného glioblastomu (typu nádorového onemocnění mozku) Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických, probíhá schvalovací řízení před uvedením na trh (PMA) a pro stejné indikace získal značku CE v Evropě.  V roce 2019 schválil FDA pole TTFields jako Optune Lua (dříve NovoTTF-100L) v kombinaci s chemoterapií pro léčbu maligního pleurálního mezoteliomu (MPM), a to procesem výjimky pro prostředek pro humanitární účely (Humanitarian Device Exemption, HDE). V roce 2020 získal systém NovoTTF-100L značku CE v Evropě na MPM.