Pole léčící tumor (Tumor Treating Fields, TTFields) jsou střídavá elektrická pole nízké intenzity vyladěná tak, aby narušovala proces dělení rakovinných buněk. Pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí zkoušeného zdravotnického prostředku s názvem systém NovoTTF-100L(O). Tento systém je přenosné a lehké zařízení na baterie navržené k aplikaci polí TTFields do oblasti břicha. Pacientky léčené pomocí metody TTFields musí mít na břiše, na zádech a na bocích umístěny čtyři elektrody, přes které se aplikují léčebná pole do břicha neinvazivní cestou. Systém je určen k nepřetržitému domácímu použití pacientkami.

Systém NovoTTF 100L(O) nebyl schválen FDA k léčbě karcinomu ovaria. Proto je bezpečnost a účinnost metody TTFields u tohoto onemocnění stále neznámá a bude poprvé hodnocena v této klinické zkoušce.

Metoda TTFields (200 kHz) byla schválena FDA k léčbě dospělých pacientů trpících recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem, což je typ nádorového onemocnění mozku.