Pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) to zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności, mające na celu zakłócenie procesu podziału komórek nowotworowych [ŁĄCZE do Informacje naukowe na temat pól TTFields].. Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór za pomocą badanego urządzenia medycznego, nazywanego systemem NovoTTF-100L(O). System to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie przekazywanie pól elektrycznych TTFields do jamy brzusznej. Pacjentki otrzymujące leczenie polami elektrycznymi TTFields muszą na skórze jamy brzusznej nosić cztery matryce izolowanych przetworników, które nieinwazyjnie przekazują pola do jamy brzusznej. System jest przeznaczony do ciągłego stosowania w domu przez pacjentki [ŁĄCZE do Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

System NovoTTF 100L(O) nie jest zarejestrowany przez FDA do leczenia raka jajnika. Dlatego bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól elektrycznych TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym [ŁĄCZE do Badanie INNOVATE-3].

Pola elektryczne TTFields (200 kHz) zostały zarejestrowane przez FDA do leczenia pacjentów dorosłych z nawracającym i nowo rozpoznanym glejakiem, będącym typem raka mózgu.