Pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) to pola elektryczne, które zakłócają podział komórek nowotworowych. Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór za pomocą badanego urządzenia medycznego, nazywanego NovoTTF-100L(O). Urządzenie to przenośny, lekki system zasilany akumulatorem, mający za zadanie przekazywanie pól elektrycznych TTFields do jamy brzusznej. Pacjenci otrzymujący leczenie polami elektrycznymi TTFields będą na skórze jamy brzusznej, pleców i boków nosić cztery matryce izolowanych przetworników, które nieinwazyjnie przekazują pola do jamy brzusznej. Urządzenie jest przeznaczone do ciągłego stosowania w domu przez pacjentki.

Urządzenie NovoTTF 100L(O) nie zostało zatwierdzone przez władze medyczne do leczenia raka jajnika. Dlatego bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym.

Inny system dostarczający pola TTFields (200 kHz), o nazwie Optune®, został zatwierdzony do leczenia nawracającego i nowo rozpoznanego glejaka (rodzaj raka mózgu) przez Agencję ds. Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych w ramach procedury zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek i uzyskał znak CE w Europie dla tych samych wskazań.  W 2019 roku pola elektryczne TTFields zostały zatwierdzone przez FDA jako Optune Lua (dawniej NovoTTF-100L) do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w skojarzeniu z chemioterapią, w ramach statusu wyrobu medycznego warunkowo dopuszczonego do użytku ze względów humanitarnych. W roku 2020, urządzenie NovoTTF-100L uzyskało znak CE w Europie do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej.