Aktualizovaný seznam lékařských center účastnících se klinické studie ENGOT-ov50/INNOVATE-3 a jejich kontaktní údaje jsou přístupné na následujícím odkazu clinicaltrials.gov.

Pokud se nemůžete spojit s centrem studie a obdržet kompletní informace o studii, obraťte se prosím se svými dotazy na e-mail patient info a do řádku předmětu uveďte „ENGOT- ov50/ INNOVATE-3“.