Aktualizovaný seznam lékařských center účastnících se klinického hodnocení INNOVATE-3a jejich kontaktní údaje jsou přístupné na následujících stránkách: clinicaltrials.gov.

Pokud se nemůžete spojit s centrem studie a obdržet kompletní informace o studii, obraťte se prosím se svými dotazy prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu clinicaltrials@novocure.com a do pole Předmět uveďte „INNOVATE-3“.