Pacjentki uczestniczące w badaniu będą nosić urządzenie cały czas, jednak możliwe są przerwy podczas codziennego używania urządzenia, pod warunkiem, że przez cały okres leczenia średni łączny czas stosowania pól elektrycznych TTFields wynosi 18 godzin na dobę. Zależnie od potrzeb lekarz prowadzący leczenie może zmienić schemat leczenia i stosowanie urządzenia.

Firma Novocure zapewnia całodobową pomoc techniczną w zakresie urządzenia za pośrednictwem lokalnego specjalisty ds. obsługi urządzenia (DSS).  Specjalista DSS zapewnia wszechstronną pomoc techniczną, natomiast zespół medyczny będzie zajmować się kwestiami medycznymi i będzie podejmować wszystkie decyzje dotyczące leczenia.

Stosowanie urządzenia NovoTTF-100L(O) obejmuje ciągłe działanie urządzenia medycznego, które może być noszone w torbie dostarczonej wraz z nim. Torba na urządzenie dobrze komponuje się z głównymi trendami mody i można ją nosić jako plecak, na ramieniu lub z boku (z paskiem w poprzek tułowia). Alternatywnie, do przenoszenia urządzenia można używać wózka. Matryce przetworników umieszczone na tułowiu można łatwo ukryć pod ubraniem pacjenta i mogą być one niewidoczne dla innych osób. Tym samym torba do noszenia urządzenia jest jedynym widocznym dla innych osób elementem zestawu terapeutycznego NovoTTF-100L(O).

Urządzenie NovoTTF-100L zaprojektowano specjalnie w sposób umożliwiający pacjentkom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia bez zakłócania normalnych, codziennych czynności, na przykład wychodzenia na zewnątrz, zakupów lub spotykania się ze znajomymi i rodziną. W związku z pytaniami dotyczącymi określonej aktywności pacjentki można wcześniej skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie. Ponadto lokalny specjalista DSS może przekazać informacje w związku z wątpliwościami pacjentki odnośnie danego trybu życia.

Firma Novocure może dostarczyć dowolną wymaganą liczbę akumulatorów przenośnych, aby umożliwić pacjentkom kontynuowanie ich dotychczasowego trybu życia, w tym możliwości kontynuowania aktywności poza domem.

Całkowita waga zestawu terapeutycznego wraz z akumulatorem wynosi około 3 kg (6 funtów), jednak nie przewiduje się, aby przez większość czasu większość pacjentek fizycznie nosiła urządzenie i najczęściej będzie z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub podłodze w torbie do noszenia).

Ponadto, korzystanie z urządzenia nie powinno zakłócać działania urządzeń gospodarstwa domowego ani działania osobistych urządzeń elektrycznych. Inne osoby, niepoddane terapii, nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenia w pobliżu współpracowników i członków rodziny.

Film dotyczący życia codziennego podczas leczenia polami elektrycznymi (TTFields)