Kankercellen verdelen en vermenigvuldigen zich snel in de kankertumor. Die kankercellen bevatten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen bij het celdelingsproces. Andere gezonde cellen in de buikstreek vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet en/of hebben vergeleken met de kankercellen andere eigenschappen, zoals een andere grootte. Normale cellen hebben dus zelden dezelfde elektrische eigenschappen als de delende kankercellen en er wordt dus niet verwacht dat die normale cellen worden aangetast door TTFields.

Werkingsmechanisme van TTFields

Het NovoTTF-100L(O)-apparaat dat in dit onderzoek wordt gebruikt, dient door de huid en andere oppervlakkigere weefsels wisselende elektrische velden met lage intensiteit toe aan de tumorlocatie. Die velden worden tumorbehandelingsvelden of TTFields genoemd. In preklinische onderzoeken is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van deze cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Daardoor kan hun normale functie verstoord worden, wat uiteindelijk tot celdood kan leiden. Bovendien bevatten kankercellen ook minibouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van die kleine motortjes. Als gevolg van die twee effecten wordt de deling van tumorcellen vertraagd wat tot celdood of omkering van de celdeling kan leiden; na continue blootstelling aan TTFields kan dat leiden tot remming van de tumorgroei. Voorlopige gegevens duiden er ook op dat TTFields de gezonde weefselcellen in de buikstreek veel minder aantasten dan de kankercellen, omdat gezonde weefselcellen zich veel langzamer of niet vermenigvuldigen.

De volgende animatie is een illustratie van een overzicht van het werkingsmechanisme van TTFields:

 

TTFIELDS ZIJN NIET GOEDGEKEURD VOOR DE BEHANDELING VAN EIERSTOKKANKER. DE VEILIGHEID EN WERKZAAMHEID VAN TTFIELDS VOOR EIERSTOKKANKER ZIJN NIET VASTGESTELD.

[De wetenschap achter TTFields – video]

Eerdere klinische ervaring

Tot op heden zijn een aantal systemen getest die werden ontwikkeld om TTFields toe te dienen. Het belangrijkste verschil tussen de eerder geteste systemen en de NovoTTF-100L(O) is de frequentie waarmee elk systeem TTFields toedient. De frequentie wordt door de fabrikant van de systemen aangepast om de behandeling te optimaliseren voor elke behandelde kanker op basis van gegevens van in het laboratorium uitgevoerde onderzoeken.

De NovoTTF-100L(O) is al getest in een verkennend onderzoek (vergelijkbaar met een fase II-/veiligheidsonderzoek) bij 31 patiënten met terugkerende eierstokkanker in combinatie met paclitaxel, om de veiligheid en preliminaire werkzaamheid van TTFields te testen bij deze indicatie. De resultaten van dat onderzoek vormden de basis voor de opzet van het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek.

Een ander systeem dat TTFields (200 kHz) aflevert, Optune®, is goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en nieuw gediagnosticeerd glioblastoom (een soort hersenkanker) door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via de ‘Premarket Authorization’-route (PMA) en heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering gekregen. In 2019 werden TTFields goedgekeurd door de FDA als Optune Lua (vroeger NovoTTF-100L genoemd) voor maligne pleuraal mesothelioom (MPM) in combinatie met chemotherapie via de ‘Humanitarian Device Exemption’-route (HDE). In 2020 kreeg NovoTTF-100L in Europa een CE-markering voor MPM.

 

Bijwerkingen

Op basis van de wetenschap achter TTFields en de klinische resultaten tot nu toe heeft de NovoTTF-100L(O) naar verwachting geen systemische bijwerkingen bij patiënten met eierstokkanker. In eerdere onderzoeken met Optune®, het systeem dat bij glioblastomen werd getest, had een groot percentage van de patiënten lokale huidirritatie onder de transducerarrays; in het overgrote merendeel van de gevallen was de irritatie licht tot matig van aard.

In het eerdergenoemde onderzoek naar eierstokkanker waren er geen ernstige bijwerkingen die volgens de onderzoeksartsen aan TTFields konden worden toegeschreven. De enige bijwerking van het apparaat was huidirritatie onder de transducerarrays die op de huid waren aangebracht; in de meerderheid van de gevallen was die licht tot matig van aard.

De informatie op deze website is onvolledig en u moet uw behandelend arts om het volledige veiligheidsprofiel van TTFields vragen.

Weet dat hoewel informatie over ongewenste voorvallen van andere klinische onderzoeken relevant kan zijn voor het gebruik van het apparaat voor eierstokkanker, ze niet noodzakelijkerwijs specifiek is voor uw aandoening. Het hierboven vermelde onderzoek naar eierstokkanker omvatte bovendien een klein aantal patiënten. Het veiligheidsprofiel van het apparaat voor eierstokkanker is dus nog niet vastgesteld en kan verschillen.