Kankercellen verdelen en vermenigvuldigen zich snel in de kankertumor. Deze kankercellen bevatten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen bij de celdeling. Andere gezonde cellen in de buikstreek vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet en/of hebben vergeleken met de kankercellen andere eigenschappen, zoals een andere grootte. Normale cellen hebben dus zelden dezelfde elektrische eigenschappen als de delende kankercellen en er wordt dus niet verwacht dat deze normale cellen worden aangetast door TTFields.

Werkingsmechanisme van TTFields

Het NovoTTF-100L(O)-apparaat dat in dit onderzoek wordt gebruikt, dient door de huid en andere meer oppervlakkige weefsels wisselende elektrische velden met lage intensiteit toe aan de tumorlocatie. Deze velden worden tumorbehandelingsvelden of TTFields genoemd. In preklinisch onderzoek is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van deze cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Hierdoor kan hun normale functie verstoord worden, wat uiteindelijk tot celdood kan leiden. Bovendien bevatten kankercellen ook minibouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van deze kleine motortjes. Als gevolg van deze twee effecten wordt de deling van tumorcellen vertraagd wat tot celdood of omkering van de celdeling kan leiden; na continue blootstelling aan TTFields kan dat leiden tot remming van de tumorgroei. Voorlopige gegevens duiden er tevens op dat TTFields de gezonde weefselcellen in de buikstreek veel minder aantasten dan de kankercellen, omdat gezonde weefselcellen zich veel langzamer of niet vermenigvuldigen.

De volgende animatie is een illustratie van een overzicht van het werkingsmechanisme van TTFields:

TTFIELDS ZIJN NIET GOEDGEKEURD VOOR DE BEHANDELING VAN EIERSTOKKANKER. DE VEILIGHEID EN WERKZAAMHEID VAN TTFIELDS VOOR EIERSTOKKANKER ZIJN NIET VASTGESTELD.

Eerdere klinische ervaring

Tot op heden zijn een aantal systemen getest die werden ontwikkeld om TTFields toe te dienen. Het grootste verschil tussen de eerder geteste systemen en de NovoTTF-100L(O) is de frequentie waarmee elk systeem TTFields toedient. De frequentie wordt door de fabrikant van de systemen aangepast om de behandeling voor elke behandelde kanker te optimaliseren op basis van gegevens van in het laboratorium uitgevoerde onderzoeken.

De NovoTTF-100L(O) is al getest in een verkennend onderzoek (vergelijkbaar met een fase 2/veiligheidsonderzoek naar een apparaat) bij 31 patiënten met platina-bestendig eierstokkanker in combinatie met paclitaxel, om de veiligheid en preliminaire werkzaamheid van TTFields te testen bij deze indicatie. De resultaten van dit onderzoek vormden de basis voor de opzet van het INNOVATE-3-onderzoek.

De NovoTTF-100L(O) heeft in Europa een CE-markering gekregen voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker.

Het Optune® systeem dat TTFields toedient aan de hersenen is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van recidiverende en nieuw gediagnosticeerde glioblastoom, een vorm van agressieve primaire hersenkanker. Hetzelfde systeem heeft in Europa een CE-markering gekregen voor de behandeling van glioblastomen. (praat met uw arts of raadpleeg het productinformatieblad voor meer informatie over de goedgekeurde gebruiksindicaties).

Bijwerkingen

Op basis van de wetenschap achter TTFields en de klinische resultaten tot nu toe, heeft het NovoTTF-100L(O)-systeem naar verwachting geen systemische bijwerkingen bij patiënten met eierstokkanker. In eerdere onderzoeken met Optune®, het systeem dat bij glioblastomen werd getest, had een groot percentage van de patiënten lokale huidirritatie onder de transducers; in het overgrote merendeel van de gevallen was de irritatie licht tot matig van aard.

In het eerdergenoemde onderzoek naar eierstokkanker waren er geen ernstige bijwerkingen die volgens de onderzoeksartsen aan TTFields konden worden toegeschreven. De enige bijwerking van het apparaat was huidirritatie onder de transducers die op de huid waren aangebracht; in de meerderheid van de gevallen was deze licht tot matig van aard.

De informatie op deze website is onvolledig en u moet uw behandelend arts om het volledige veiligheidsprofiel van TTFields vragen.

Opmerking: hoewel informatie over ongewenste voorvallen van andere klinische onderzoeken relevant kunnen zijn voor het gebruik van het apparaat voor eierstokkanker, is dit niet noodzakelijkerwijs specifiek voor uw aandoening, en het hierboven vermelde onderzoek naar eierstokkanker omvatte een klein aantal patiënten. Daarom is het veiligheidsprofiel van het apparaat voor eierstokkanker nog niet vastgesteld en kan dus hiervan verschillen.