Het LUNAR-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie onlangs tijdens of na een op platina gebaseerde therapie niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is geconstateerd. In dit klinische onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid van het NovoTTF-100L-systeem beoordeeld voor gebruik bij NSCLC, wanneer dat wordt toegevoegd aan een immuun-checkpoint-inhibitor of docetaxel, middelen die normaliter aan patiënten met deze aandoening worden gegeven. Het NovoTTF-100L-systeem dient Tumor Treating Fields (TTFields) [Over TTFields]

toe aan de kanker in de borstkas. Novocure, de sponsor van het onderzoek, onderhoudt deze website om patiënten te voorzien van basisinformatie over dit klinische onderzoek en hen toegang te geven tot medische centra die deelnemen aan dit onderzoek [LUNAR Centra]. Als u mee wilt doen aan het LUNAR-onderzoek, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van de deelnemende centra. Raadpleeg uw behandelend arts als u vragen heefbt over uw medische aandoening en aanbevolen behandeling.