Tumor Treating Fields (TTFields) zijn wisselende elektrische velden met lage intensiteit die zodanig zijn afgesteld dat ze het delingsproces van kankercellen verstoren [DE WETENSCHAP]. TTFields worden met behulp van een medisch onderzoekshulpmiddel, het zogenaamde NovoTTF-100L-systeem, toegediend aan het lichaamsgebied waar de tumor zich bevindt. Het systeem is een draagbaar, lichtgewicht hulpmiddel dat werkt op batterijen en dat tot doel heeft om TTFields toe te dienen aan niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Patiënten die TTFields ontvangen, dienen vier transducers op hun borstkas te dragern die de velden niet-invasief toedienen aan de longen. Het systeem is bedoeld voor continu thuisgebruik door patiënten [LEVEN MET TTFIELDS].
Het NovoTTF -100L-systeem is door de FDA niet goedgekeurd voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker. Daarom zijn de veiligheid en werkzaamheid van TTFields is bij deze aandoening dus nog onbekend en wordten beoordeeld in dit klinische onderzoek [Het LUNAR-onderzoek].

TTFields zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met terugkerend en onlangs gediagnosticeerd glioblastoom.