In welke fase zit het LUNAR-onderzoek?

Het LUNAR-onderzoek met het NovoTTF-100L-systeem voor patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is een centraal kernonderzoek dat voortborduurt op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens uitgebreide preklinische experimenten en klinische onderzoeken. Omdat het NovoTTF-100L-systeem een medisch hulpmiddel is en geen geneesmiddel, is daarop niet het conventionele proces met fase I, fase II en fase III van toepassing dat wel geldt voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel. Dit centrale kernonderzoek komt qua structuur en doel overeen met een fase III-onderzoek bij voor een geneesmiddel.

Hoe kan ik meedoen aan het LUNAR-onderzoek?

Neem contact op met een onderzoeker van het onderzoekscentrum het dichtst bij u in de buurt. U kunt ook contact opnemen met Novocure, de sponsor van het onderzoek, als u hulp nodig heefbt wanneer u naar een onderzoekscentrum wilt gaanbereiken

Betalen patiënten voor deelname aan het LUNAR-onderzoek?

Nee. De sponsor van het onderzoek zal het NovoTTF-100L-systeem en alle bijbehorende accessoires gratis ter beschikking stellen. Raadpleeg het LUNAR-onderzoek voor meer informatie.

Wat zijn de verwachte bijwerkingen van TTFields?

Op basis van onze huidige klinische gegevens zal het gebruik van het NovoTTF-100L-systeem geen lichamelijke bijwerkingen geven. Patiënten hebben te maken gehad met huidirritatie gekregen onder de transducers. Ga voor meer informatie naar Wetenschap van TTFields.
Bij toediening van de TTFields kunnen de transducers een enigszins warm gevoel en tintelingen in de onderliggende huid veroorzaken.
Raadpleeg een onderzoeksarts van een van de deelnemende centra aan het onderzoek voor aanvullende informatie over mogelijke bijwerkingen van het gebruik van het NovoTTF-100L-systeem en de andere behandelingen in het klinische LUNAR-onderzoek.

Moet ik het hulpmiddel de hele tijd dragen?

Het systeem en de draagbare batterij wegen samen ongeveer 3 kilogram of 6 pond en kunnen – wanneer u rondloopt – in een speciale schoudertas of rugzak worden gedragen. Patiënten hoeven het systeem meestentijdshet merendeel van de tijd niet zelf te dragen, maar dit gebruiken terwijl het permanent op één plek staat (bijv. op een bureau, een tafel of op de vloer in de draagtas). Het systeem is zodanig ontworpen dat de normale dagelijkse bezigheden kunnen worden gehandhaafduitgevoerd. Ga voor meer informatie over vragen omtrent de levensstijl naar Leven met TTFields.

Vormt het gebruik van de TTFields een risico voor gezinsleden en andere mensen?

Gebruik van het hulpmiddel zal geen interferentie veroorzaken met huishoudelijke of gangbare elektrische apparaten voor persoonlijk gebruik. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Welke invloed heeft het hulpmiddel op mijn sociale leven?

U kunt het hulpmiddel gebruiken tijdens het merendeel van uw dagelijkse activiteiten. De transducers worden verborgen onder uw kleding. De hulpmiddelspecialist (DSS) zal hulp en ondersteuning bieden bij problemen met de zichtbaarheid als u TTFields gebruikt. Ga voor meer informatie naar Leven met TTFields.

Hoe lang moet ik het hulpmiddel tijdens het LUNAR-onderzoek dragen?

Patiënten dragen het hulpmiddel dag en nacht. Als daaraan behoefte is, mogen patiënten het hulpmiddel kortdurend verwijderen. De behandeling tijdens het onderzoek gaat verder tot uw onderzoeksarts conform het protocol constateert dat de longkanker in de borstkas of lever verergert progressie vertoont of tot de behandeling gestaakt moet worden vanwege een ernstige medische aandoening. Daarnaast kunt u, nadat u het hulpmiddel bent gaan gebruiken, op elk moment besluiten om te stoppen met de TTFields. Ga voor meer informatie over het LUNAR-onderzoek naar Het LUNAR-onderzoek of neem contact op met een van de deelnemende centra.