Klinické hodnocení LUNAR je určeno pro pacienty, kterým byla v nedávné době diagnostikována progrese nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) během léčby nebo po léčbě na bázi platiny. Toto klinické hodnocení provádí vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti systému NovoTTF-100L při použití u pacientů s NSCLC, pokud se přidá k léčbě inhibitorem kontrolního bodu (checkpoint) imunitní reakce nebo docetaxelem, které se běžně podávají pacientům s tímto onemocněním. Systém NovoTTF-100L aplikuje pole léčící tumor (TTFields) [Život s TTFields] na místa v hrudníku zasažená rakovinou. Zadavatel klinického hodnocení, společnost Novocure, udržuje tyto webové stránky, aby pomohla pacientům získat základní informace o klinickém hodnocení a usnadnila přístupnost k lékařským centrům, které nabízejí účast v tomto klinickém hodnocení [Centra]. Jestliže byste se rádi zúčastnili klinického hodnocení LUNAR, kontaktujte prosím co nejdříve některé z účastnících se center . Máte-li dotazy týkající se vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.