Badanie LUNAR jest przeznaczone dla pacjentów, u których niedawno rozpoznano progresję niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) w trakcie lub po zakończeniu terapii opartej na związkach platyny. Niniejsze badanie ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność systemu NovoTTF-100L u pacjentów z NSCLC, w skojarzeniu z inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego lub docetakselem, które są zwykle stosowane u pacjentów z tą chorobą. System NovoTTF-100L dostarcza pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) [O polach TTFields] w klatce piersiowej. Firma Novocure, sponsor badania, prowadzi niniejszą stronę internetową, aby ułatwić pacjentom uzyskanie podstawowych informacji o niniejszym badaniu klinicznym oraz dostęp do ośrodków badawczych, które prowadzą rekrutację pacjentów do udziału w badaniu [Ośrodki Badania LUNAR]. Jeśli chce Pan(-i) wziąć udział w badaniu LUNAR, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu . W razie pytań dotyczących Pana(-i) stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza.