Pole léčící tumor (Tumor Treating Fields, TTFields) jsou střídavá elektrická pole nízké intenzity vyladěná tak, aby narušovala proces dělení rakovinných buněk [Vědecké poznatky k TTFields]. Léčebná pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí hodnoceného zdravotnického prostředku s názvem systém NovoTTF-100L. Tento systém je přenosné a lehké zařízení na baterie navržené k aplikaci polí TTFields do nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Pacienti léčení pomocí metody TTFields musí mít na hrudi umístěny čtyři elektrody, přes které se aplikují léčebná pole do plic neinvazivní cestou. Tento systém je určen pro nepřetržité domácímu použití pacienty [Informace o polích TTFields].

Systém NovoTTF 100L nebyl schválen FDA k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Proto je bezpečnost a účinnost metody TTFields u tohoto zdravotního stavu stále neznámá a bude poprvé hodnocena v tomto klinickém hodnocení [Klinické hodnocení LUNAR].

Metoda TTFields byla schválena FDA k léčbě dospělých pacientů trpících recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem.