Komórki rakowe ulegają szybkiemu podziałowi i namnażaniu w raku płuc. Takie komórki rakowe mają różnego typu elementy z ładunkami elektrycznymi, które pełnią rolę w procesie podziału komórek. Inne, zdrowe komórki w klatce piersiowej, jeśli w ogóle ulegają namnażaniu, to w znacznie wolniejszym tempie.

Mechanizm działania pól TTFields
Urządzenie NovoTTF-100L stosowane w tym badaniu dostarcza przez skórę i inne tkanki do miejsca raka zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności. Pola są nazywane polami elektrycznymi do leczenia nowotworów (pola TTFields). Badania przedkliniczne wykazały, że w związku z wielkością i kształtem komórek rakowych, kiedy podlegają one namnażaniu, pola TTFields powodują przemieszczenie w ulegającej podziałowi komórce elementów komórkowych z ładunkami elektrycznymi, powodując zakłócenie ich normalnej funkcji i mogą prowadzić do śmierci komórki. Ponadto komórki rakowe zawierają również miniaturowe bloki, działające jak małe silniki uczestniczące w przemieszczaniu ważnych części komórek z miejsca na miejsce. Ponieważ one również mają ładunki elektryczne, pola TTFields zakłócają prawidłowy kierunek przemieszczania się tych silników. W wyniku tych dwóch działań, podział komórek nowotworowych zostaje spowolniony, co powoduje odwrócenie podziału komórek prowadząc do zahamowania wzrostu raka lub do potencjalnej śmierci komórek po ciągłej ekspozycji na działanie pól TTFields. Ponadto wstępne dane wskazują również, że pola TTFields mogą wpływać na zdrowe komórki klatki piersiowej w znacznie mniejszym stopniu niż na komórki rakowe, ponieważ zdrowe komórki, jeśli już do tego dochodzi, namnażają się znacznie wolniej.

Podsumowanie mechanizmu działania pól TTFields przedstawiono w poniższej animacji:

POLA TTFIELDS NIE SĄ ZAREJESTROWANE DO LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUC W STANACH ZJEDNOCZONYCH.  NIE OKREŚLONO BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA I SKUTECZNOŚCI PÓL TTFIELDS W LECZENIU NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUC.

Wcześniejsze doświadczenie kliniczne

Dotąd przebadano kilka systemów opracowanych do dostarczania pól TTFields do różnych nowotworów. Główna różnica pomiędzy wcześniej badanymi systemami a systemem NovoTTF-100L polega na częstotliwości pól TTFields dostarczanych przez poszczególne systemy. Częstotliwość jest regulowana przez producenta systemów w celu zoptymalizowania leczenia w przypadku każdego leczonego typu nowotworu na podstawie danych z badań laboratoryjnych.

System NovoTTF-100L został już przetestowany w badaniu pilotażowym u 42 pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy otrzymali leczenie polami TTFields w połączeniu ze standardową chemioterapią w celu przetestowania bezpieczeństwa stosowania pól TTFields w tym wskazaniu. Po tym badaniu system NovoTTF-100L otrzymał znak CE w Europie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc.

W leczeniu glejaka, agresywnego typu pierwotnego guza mózgu, system Optune® dostarczający pola TTField do mózgu, został zarejestrowany przez FDA do leczenia dorosłych z nawracającą i nowo rozpoznaną chorobą. Ten sam system otrzymał znak CE w Europie w zakresie leczenia glejaka i jest obecnie zarejestrowany w Japonii. Aby otrzymać więcej informacji na temat zarejestrowanych wskazań do stosowania, należy zwrócić się do swojego lekarza lub zapoznać z ulotką załączoną do produktu.

Działania niepożądane

Na podstawie wiedzy naukowej o działaniu pól TTFields i dotychczasowych wyników klinicznych nie przewiduje się, aby system NovoTTF-100L powodował jakiekolwiek niepożądane działania ogólnoustrojowe u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Podczas wcześniejszych badań przeprowadzonych z systemem Optune®, stosowanym w leczeniu glejaka, u znacznego odsetka pacjentów pod matrycami przetworników występowało miejscowe podrażnienie skóry, w większości przypadków o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym.

We wcześniej wspomnianym badaniu stosowania urządzenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc lekarze prowadzący badanie nie zgłaszali ogólnoustrojowych działań niepożądanych przypisywanych polom TTFields. Jedynym działaniem niepożądanym, które miało związek z urządzeniem było łagodne lub umiarkowane podrażnienie skóry pod matrycami przetworników umieszczonymi na skórze głowy.

Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są niekompletne i należy zwrócić się do swojego lekarza, aby uzyskać pełną charakterystykę bezpieczeństwa stosowania pól TTFields.