Pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) to zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności, mające na celu zakłócenie procesu podziału komórek nowotworowych [Informacje naukowe na temat pól TTFields]. Pola TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór za pomocą badanego urządzenia medycznego, nazywanego systemem NovoTTF-100L. System to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie przekazywanie pól TTFields do niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC). Pacjenci otrzymujący leczenie polami TTFields muszą na skórze klatki piersiowej nosić cztery matryce izolowanych przetworników, które nieinwazyjnie przekazują pola do płuc System jest przeznaczony do ciągłego stosowania w domu przez pacjentów [Codzienne stosowanie pól TTFields].

System NovoTTF 100L nie jest zatwierdzony przez FDA do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc. Dlatego bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym [Badanie LUNAR].

Pola TTFields zostały zatwierdzone przez FDA do leczenia pacjentów dorosłych z nawracającym i nowo rozpoznanym glejakiem.