Klinické hodnocení METIS je určeno pro pacienty, kterým byly v nedávné době diagnostikovány mozkové metastázy z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Toto klinické hodnocení provádí vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti systému NovoTTF-100M u této indikace, pokud se přidá po standardním stereotaktickém radiochirurgickém zákroku (SRS), který se běžně používá u pacientů s tímto onemocněním. Tento systém aplikuje pole léčící tumor (TTFields) [Informace o TTFields] na nádory v mozku. Zadavatel klinického hodnocení, společnost Novocure, udržuje tyto webové stránky, aby pomohla pacientům získat základní informace o klinickém hodnocení a usnadnila přístupnost k lékařským centrům, které nabízejí účast v klinickém hodnocení. Jestliže byste se rádi zúčastnili klinického hodnocení METIS, kontaktujte prosím co nejdříve některé z účastnících se center [Centra METIS]. Máte-li dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.