Badanie METIS jest przeznaczone dla pacjentów, u których niedawno rozpoznano progresję do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC). Niniejsze badanie ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność systemu NovoTTF-100M w tym wskazaniu, po dodaniu takiego leczenia do stereotaktycznego leczenia radiochirurgicznego (SRS), które jest zwykle stosowane u pacjentów z tą chorobą. System dostarcza pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) [O polach TTFields] do mózgu. Firma Novocure, sponsor badania, prowadzi niniejszą stronę internetową, aby ułatwić pacjentom uzyskanie podstawowych informacji o niniejszym badaniu klinicznym oraz dostęp do ośrodków badawczych, które prowadzą rekrutację pacjentów do udziału w badaniu. Jeśli chce Pan(-i) wziąć udział w badaniu METIS, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu [ośrodki badawcze badania METIS ]. W razie pytań dotyczących Pana(-i) stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza.