Pole léčící tumor (Tumor Treating Fields, TTFields) jsou střídavá elektrická pole nízké intenzity vyladěná tak, aby narušovala proces dělení rakovinných buněk [Vědecké a klinické zkušenosti]. Léčebná pole TTFields jsou do oblasti postižené rakovinou aplikována pomocí hodnoceného zdravotnického prostředku s názvem NovoTTF-100M. Tento systém je přenosné a lehké zařízení na baterie navržené k aplikaci polí TTFields do mozkových metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic. Pacienti léčení pomocí metody TTFields musí mít na hlavě umístěny čtyři elektrody, přes které se aplikují pole do mozku neinvazivní cestou. Tento systém je určen pro nepřetržité domácímu použití pacienty [ŽIVOT S TTFIELDS].

Metoda TTFields byla schválena FDA k léčbě dospělých pacientů trpících recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem. Tento hodnocený systém však nebyl nikdy dříve schválen FDA k léčbě mozkových metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic. Proto je bezpečnost a účinnost metody TTFields u tohoto zdravotního stavu stále neznámá a bude poprvé hodnocena v tomto klinickém hodnocení [Klinické hodnocení METIS].