Pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) to zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności, mające na celu zakłócenie procesu podziału komórek nowotworowych [NAUKA].. Pola TTFields są dostarczane do obszaru nowotworu za pomocą badanego urządzenia medycznego, nazywanego systemem NovoTTF-100M. System to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie przekazywanie pól TTFields do przerzutów do mózgu w niedrobnokomórkowym raku płuc. Pacjenci otrzymujący leczenie polami TTFields muszą na skórze głowy nosić cztery matryce izolowanych przetworników, które nieinwazyjnie przekazują pola do mózgu. System jest przeznaczony do ciągłego stosowania w domu przez pacjentów [CODZIENNE STOSOWANIE PÓL TTFIELDS].

Pola TTFields zostały zatwierdzone przez FDA do leczenia pacjentów dorosłych z nawracającym i nowo rozpoznanym glejakiem. Niemniej ten badany system nie jest zatwierdzony przez FDA do leczenia przerzutów w mózgu w niedrobnokomórkowym raku płuc. Dlatego bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym [Badanie METIS].