Pacienti účastnící se klinického hodnocení METIS nosí systém nepřetržitě, ale mohou si dělat přestávky v každodenním používání systému, pokud bude zachována průměrná doba aplikace polí TTFields v celém období léčby o délce 18 hodin denně. Ošetřující lékař může upravit plán léčby a použít zařízení dle potřeby.

Společnost Novocure poskytuje pacientům nepřetržitou technickou podporu prostřednictvím místního specialisty podpory zařízení (DSS). Zatímco DSS poskytuje komplexní technickou podporu, tým zdravotníků bude reagovat na případné otázky ohledně zdravotního stavu a bude provádět veškerá rozhodnutí o léčbě pacienta.

Použití systému NovoTTF-100M vyžaduje oholení hlavy a neustálé použití tohoto zdravotnického prostředku. Někteří pacienti mohou mít samozřejmě obavy, jak budou vypadat nebo ohledně svého životního stylu při použití systému.

Abychom na tyto obavy reagovali byl systém NovoTTF-100M pečlivě navržen tak, aby umožňoval pacientům zachovat si svůj obvyklý životní styl bez narušení běžných každodenních činností, například procházky venku, nakupování a setkání s přáteli a rodinou. Ošetřující lékař může se společností Novocure předem zkonzultovat případné aktivity. Kromě toho může místní DSS poskytnout informace ohledně obav týkajících se životního stylu.

Společnost Novocure může poskytnout potřebný počet přenosných baterií pro pacienty s aktivním životním stylem, který zahrnuje venkovní aktivity.

Sady elektrod se umístí na oholenou kůži hlavy. Pacienti mohou k zakrytí elektrod používat například volnou paruku nebo čepici, které umožní přívod vzduchu k elektrodám. K dispozici je mnoho možností a Novocure může poskytnout finanční podporu požadovaného řešení v souladu se zásadami každého centra provádějícího klinické hodnocení a na základě schválení společností Novocure. Pacienti by se měli svého lékařského týmu na informace o takové finanční podpoře.

Vodiče vycházející z elektrod lze snadno skrýt pod oděv pacienta. Takto může být pro ostatní jediným viditelným prvkem taška se systémem NovoTTF-100M.

Přepravní tašku poskytuje Novocure každému pacientovi a lze ji použít jako batoh, nosit na rameni nebo na boku (zavěšená křížem přes hrudník). Přepravní taška je vyrobena v moderním stylu.

I když je celková hmotnost systému včetně baterií přibližně 3 kilogramy, většina pacientů nebude fyzicky systém nosit většinu času, ale spíše jej budou používat položený na jednom místě (například na pracovním stole, stolku nebo na podlaze v přepravní tašce).

Použití zařízení by nemělo rušit domácí nebo osobní elektrická zařízení. Ostatní osoby, například spolupracovníci a členové rodiny, nejsou polím TTFields vystaveny.