Изпитването METIS е предназначено за пациенти, които наскоро са били диагностицирани с метастази в мозъка от недребноклетъчен карцином (рак) на белия дроб (NSCLC). Това клинично изпитване оценява безопасността и ефикасността на системата NovoTTF-100M за това показание при добавянето й след стандартната стереотактична радиохирургия (SRS), която обикновено се прилага на пациенти в това състояние. Тази система доставя полета за лечение на тумори (TTFields) [За TTFields] до рака в мозъка. Novocure, възложителят на изпитването, поддържа този уебсайт, за да помогне на пациентите да получат основна информация за клиничното изпитване и да улесни достъпа им до медицински центрове, които предлагат участие в изпитването. Ако искате да участвате в изпитването METIS, моля, свържете се с един от участващите центрове [METIS центрове] при първа възможност. Ако имате въпроси относно Вашето медицинско състояние и препоръчано лечение, моля, консултирайте се с лекуващия си лекар