Полетата за лечение на тумори (TTFields) представляват променливи електрически полета с ниска интензивност, които са предназначени да попречат на процеса на делене на раковите клетки [Научна обосновка на TTFields]. TTFields се доставят в зоната на карцинома посредством изпитвано медицинско устройство, наречено NovoTTF-100M система. Системата е леко, преносимо, захранвано с батерия устройство, което е проектирано да доставя полета за лечение на тумори (TTFields) до мозъчни метастази от недребноклетъчен карцином на белия дроб. Пациентите, получаващи TTFields, трябва да носят на скалпа си четири преобразуватели, които доставят полетата неинвазивно към мозъка. Системата е предназначена за постоянно използване от пациентите в домашни условия [Живот с TTFields].

TTFields са одобрени от Агенцията на САЩ за контрол върху храните и лекарствата (FDA) за лечение на възрастни пациенти, страдащи от рецидивиращ и новодиагностициран глиобластом. Въпреки това, тази изпитвана система не е одобрена от FDA за лечение на метастази в мозъка от недребноклетъчен рак на белия дроб. Следователно, безопасността и ефикасността на TTFields при това състояние все още не са известни и ще бъдат оценени в това клинично изпитване [Изпитването METIS].