Polja koja deluju na tumor (TTFields) su električna polja niskog intenziteta, koja su podešena tako da ometaju proces deobe ćelija karcinoma [Naučno objašnjenje polja TTFields]. Polja TTFields se dopremaju u region karcinoma pomoću ispitivanog medicinskog sredstva koje se naziva NovoTTF-100M sistem. Sistem je prenosiv uređaj male težine koji radi na baterije i dizajniran je za isporuku polja TTFields u moždane metastaze nemikrocelularnog karcinoma pluća. Pacijenti koji primenjuju tretman poljima TTFields moraju da na koži glave nose četiri niza pretvarača koji neinvazivnim putem dopremaju električna polja do mozga. Sistem je namenjen za kontinuiranu kućnu upotrebu od strane pacijenata [Život sa poljima TTFields].

Terapiju poljima TTFields odobrila je FDA za lečenje odraslih pacijenata koji pate od rekurentnih i novodijagnostikovanih glioblastoma. Ipak, FDA nije odobrila ovaj sistem koji se ispituje za lečenje moždanih metastaza nemikrocelularnog karcinoma pluća. Zbog toga bezbednost i efikasnost polja TTFields kod ovog stanja još uvek nisu poznate i biće procenjene ovim kliničkim ispitivanjem [Ispitivanje METIS].