Пациентите, участващи в изпитването METIS, носят системата непрекъснато, но могат да правят почивки по време на ежедневната употреба на системата, стига средното време на използване на TTFields за целия период на лечение да бъде 18 часа на ден. Лекуващият лекар може да промени схемата на лечение и използване на устройството, ако е необходимо.

Novocure осигурява на пациентите денонощна техническа поддръжка чрез местен специалист по поддръжка на устройствата (DSS). Докато специалистът по поддръжка на устройствата предоставя цялостна техническа поддръжка, медицинският екип продължава да се грижи за всички медицински въпроси и да взема всички решения във връзка с лечението на пациента.

Използването на системата NovoTTF-100M изисква обръсване на главата и включва непрекъснато функциониране на медицинското устройство. Естествено, възможно е някои пациенти да имат притеснения относно външния си вид или начина си на живот, докато използват системата.

За да се решат тези проблеми, системата NovoTTF-100M беше внимателно проектирана, за да позволи на пациентите да поддържат начина си на живот без промяна в нормалните ежедневни дейности, като например разходки навън, пазаруване и срещи с близки и приятели. Лекуващият лекар може да се консултира с Novocure предварително във връзка с всякаква такава дейност. В допълнение, местният специалист по поддръжка на устройствата (DSS) може да предостави информация относно притеснения, свързани сначина на живот.

Novocure може да осигури необходимото количество преносими батерии за пациентите, които поддържат активен начин на живот, включващ дейности на открито.

Преобразувателите се поставят върху обръснатия скалп.  За да покрият преобразувателите, пациентите може да например носят свободна перука или неплътно прилягаща шапка, която позволява достъп на въздух.  Има много възможности и Novocure може да предостави финансова подкрепа за желаното решение според политиката на всеки център в изпитването и след одобрение от Novocure.  Пациентите трябва да се консултират със своя медицински екип за информация относно такава финансова подкрепа.

Проводниците, излизащи от преобразувателите, могат лесно да бъдат скрити под дрехите на пациента. По този начин чантата, в която се носи системата, може да бъде единственият елемент от системата NovoTTF-100M, видим за околните.

Чантата се доставя от Novocure на всеки пациент и може да се използва като раница или чанта, преметната през рамо или през тялото. Чантата се съобразена с основните модни тенденции.

Въпреки че общото тегло на системата, заедно с батерията, е около 3 килограма, по-голямата част от пациентите няма да носят физически системата през повечето време, а по-скоро ще я използват, докато стои на едно място, поставена вътре в чантата (например на бюро, маса или на пода).

Използването на устройството не причинява смущения вдомакински или лични електрически уреди. Колеги и членове на семейството не са изложени на въздействието на TTFields.