Stanice raka dijele se i umnožavaju vrlo brzo unutar metastaza na mozgu. Te stanice raka nose razne vrste električno nabijenih elemenata koji igraju ulogu tijekom postupka diobe stanica. Ostale zdrave moždane stanice umnožavaju se mnogo sporije, ako se uopće i umnožavaju.

Mehanizam djelovanja polja TTFields

Uređaj NovoTTF-100M, koji se upotrebljava u ovom ispitivanju, isporučuje izmjenjiva električna polja vrlo niskog intenziteta do mjesta tumora kroz površinu glave. Ta se polja nazivaju poljima za liječenje tumora (engl. Tumor Treating Fields, TTFields). Pretkliničkim ispitivanjima utvrđeno je da, zbog oblika i veličine stanica raka tijekom njihova umnožavanja, polja TTFields potiču električno nabijene stanične dijelove tih stanica da promijene svoje mjesto unutar podijeljene stanice te tako narušavaju njihovo uobičajeno funkcioniranje i konačno dovode do smrti stanice. Osim toga, stanice raka sadržavaju i sićušne gradbene blokove koji djeluju kao sitni motori pri pomicanju ključnih dijelova stanica s jednog mjesta na drugo. Polja TTFields ometaju uobičajenu orijentaciju tih sitnih motora jer su i ona električno nabijena. Kao rezultat tih dvaju učinaka, dioba tumorskih stanica je usporena, stanice umiru ili se ne dijele, što dovodi do inhibicije rasta tumora nakon neprekidne izloženosti poljima TTFields. Preliminarni podaci također pokazuju da polja TTFields na zdrave moždane stanice mogu utjecati mnogo manje nego na stanice raka, jer se zdravo stanično tkivo umnožava mnogo sporije, ako i uopće.

Sažetak mehanizma djelovanja polja TTFields prikazan je na animaciji u nastavku:

POLJA TTFIELDS NISU ODOBRENA ZA LIJEČENJE METASTAZE NA MOZGU. NEŠKODLJIVOST I DJELOTVORNOST POLJA TTFIELDS NISU UTVRĐENE U SLUČAJU METASTAZE NA MOZGU.

Ranije kliničko iskustvo

Do danas je ispitano nekoliko uređaja razvijenih za isporuku polja TTFields u razne tumore. Glavnu razliku između prethodno ispitanih uređaja i uređaja NovoTTF-100M predstavlja frekvencija polja TTFields koju pruža svaki uređaj. Frekvenciju prilagođava proizvođač uređaja kako bi optimizirao liječenje svakog raka na temelju podataka o laboratorijskim pokusima.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je sustav Optune® za liječenje rekurentnog i novodijagnosticiranog glioblastoma, vrste agresivnog primarnog raka mozga. Isti sustav ima europsku oznaku CE u Europi za liječenje glioblastoma (ako želite više informacija o odobrenim indikacijama za upotrebu, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili pogledajte informacije o proizvodu).

Nuspojave

Na temelju znanstvenih načela na kojima se temelje polja TTFields i do danas prikupljenih kliničkih rezultata, ne očekuje se da će uređaj NovoTTF-100M imati sistemske nuspojave u bolesnika oboljelih od metastaze na mozgu karcinoma pluća nemalih stanica. U prethodnim ispitivanjima provedenim s uređajem Optune®, koji se ispitivao za upotrebu u slučaju glioblastoma, nadraženost kože ispod slojeva pretvornika pojavila se u velikom broju bolesnika. Ta je nadraženost bila blaga do umjerena u velikoj većini slučajeva.

U prethodnom kliničkom ispitivanju rekurentnoga glioblastoma (GBM-a), prijavljene su sljedeće neželjene pojave vezane uz uređaj:

Reakcija na mjestu postavljanja medicinskog uređaja – 18 od 116 bolesnika (16 %)

Glavobolja – 4 od 116 bolesnika (3 %)

Malaksalost – 2 od 116 bolesnika (2 %)

Trzanje mišića – 1 od 116 bolesnika (1 %)

Pad – 1 od 116 bolesnika (1 %)

Kožni čir – 1 od 116 bolesnika (1 %)

U prethodno navedenom ispitivanju karcinoma pluća nemalih stanica nije bilo ozbiljnih nuspojava koje su liječnici u ispitivanju pripisali poljima TTFields. Jedina nuspojava pripisana upotrebi uređaja vezana je uz blagu do umjerenu iritaciju kože pod slojevima pretvornika postavljenima na kožu.

Informacije navedene na ovoj mrežnoj stranici samo su djelomične te se trebate savjetovati s liječnikom koji Vas liječi u pogledu potpunog sigurnosnog profila polja TTFields.

Primite na znanje da iako informacije o neželjenim pojavama iz ispitivanja rekurentnog i novodijagnosticiranog glioblastoma te karcinoma pluća mogu biti važne za upotrebu uređaja za metastaze na mozgu karcinoma pluća nemalih stanica, to ne mora biti spefično za ovo stanje. Sigurnosni profil uređaja za metastaze na mozgu karcinoma pluća nemalih stanica može biti drugačiji.

related adverse events were reported: