Раковите клетки се делят и размножават бързо в мозъчните метастази. Тези ракови клетки носят различни видове електрически заредени елементи, които играят роля по време на процеса на клетъчно делене. Другите здрави клетки в мозъка се размножават с много по-бавна скорост, ако изобщо се размножават.

Механизъм на действие на TTFields

Устройството NovoTTF-100M, използвано в това изпитване, доставя променливи електрически полета с много ниска интензивност към мястото на тумора през скалпа. Тези полета са известни като полета за лечение на тумори или TTFields. Предклиничните проучвания показват, че поради формата и размера на раковите клетки, когато се размножават, TTFields карат електрически заредени клетъчни компоненти на тези клетки да променят местоположението си в делящата се клетка, нарушавата нормалната им функция и в крайна сметка водят до тяхната смърт. Освен това раковите клетки съдържат и миниатюрни градивни елементи, които действат като мънички двигатели при преместването на основни части от клетките от едно място на друго. TTFields пречат на нормалната ориентация на тези малки двигатели, тъй като те също са електрически заредени. В резултат на тези два ефекта деленето на туморните клетки се забавя, което води до клетъчна смърт или обръщане на клетъчното делене, което от своя страна води до инхибиране на растежа на тумора след продължително излагане на въздействието на TTFields. Предварителните данни също показват, че TTFields може да засегнат здравите мозъчни клетки в много по-малка степен от раковите клетки, тъй като здравите мозъчни клетки се размножават с много по-бавна скорост, ако изобщо се размножават.

Обобщение на механизма на действие на TTFields е илюстрирано в следната анимация:

TTFIELDS НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАСТАЗИ В МОЗЪКА. БЕЗОПАСНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА TTFIELDS ПРИ МЕТАСТАЗИ В МОЗЪКА НЕ СА УСТАНОВЕНИ.

Предходен клиничен опит

Досега са тествани редица системи, разработени за доставяне на TTFields към различни тумори. Основната разлика между вече тестваните системи и NovoTTF-100M е в честотата на TTFields, използвана от всяка една система. Честотата се регулира от производителя на системите, за да се оптимизира лечението за всеки лекуван карцином въз основа на данни от лабораторни експерименти.

Системата Optune® е одобрена от FDA за лечение на рецидивиращ и новодиагностициран глиобластом, вид агресивен първичен рак на мозъка. Същата система има маркировка CE в Европа за лечение на глиобластом (за повече информация относно одобрените показания за употреба, моля, консултирайте се с Вашия лекар или вижте информационния лист за продукта).

Странични ефекти

Въз основа на научната обосновка на TTFields и досегашните клинични резултати, не се очаква системата NovoTTF-100M да има системни странични ефекти при пациенти, които страдат от метастази в мозъка от недребноклетъчен рак на белия дроб. В предишни проучвания, проведени с Optune® – изследваната система за лечение на глиобластом, голям процент от пациентите са изпитали локално дразнене на кожата под преобразувателите, което е било леко до умерено по тежест в по-голямата част от случаите.

В предишно клинично изпитване за рецидивиращ глиобластом се съобщават следните нежелани реакции, свързани с устройството:

Реакция на мястото на медицинското устройство – 18 от 116 пациенти (16%)

Главоболие – 4 от 116 пациенти (3%)

Общо неразположение – 2 от 116 пациенти (2%)

Мускулни потрепвания – 1 от 116 пациенти (1%)

Падане – 1 от 116 пациенти (1%)

Кожна язва – 1 от 116 пациенти (1%)

В гореспоменатото проучване за недребноклетъчен рак на белия дроб няма сериозни странични ефекти, които лекарите в проучването да свързват с TTFields. Единственият страничен ефект, свързан с устройството, е леко до умерено дразнене на кожата под преобразувателите.

Информацията, предоставена в този уебсайт, е частична и трябва да се консултирате с лекуващия си лекар относно пълния профил на безопасност на TTFields.

Моля, обърнете внимание, че въпреки че информацията за нежеланите събития от изпитванията за рецидивиращ и новодиагностициран глиобластом и рак на белия дроб може да бъде от значение за използването на устройството при метастази в мозъка от недребноклетъчен рак на белия дроб, тя не е специфична за това състояние. Профилът на безопасност на устройството за метастази в мозъка от недребноклетъчен рак на белия дроб може да бъде различен.