Klinická zkouška PANOVA-3 je určena pro pacienty, kterým byl v nedávné době diagnostikován místně pokročilý adenokarcinom pankreatu, který nelze léčit chirurgickým výkonem. Adenokarcinom pankreatu je nejčastějším typem rakoviny slinivky. Při této klinické zkoušce se provádí vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti systému NovoTTF-100L(P) při použití u pacientů s adenokarcinomem pankreatu, pokud se přidá k léčbě gemcitabinem a nab-paclitaxelem, které se běžně podávají pacientům s tímto onemocněním. Tento zdravotnický prostředek přenáší pole léčící tumor (TTFields) [Informace o polích TTFields] do zhoubného nádoru v břišní oblasti, kde se nádor nachází. Zadavatel klinické zkoušky, společnost Novocure, udržuje tyto webové stránky, aby pomohla pacientům získat základní informace o klinické zkoušce a usnadnila přístupnost k lékařským centrům, které nabízejí účast v klinické zkoušce. Jestliže byste se rádi zúčastnili klinické zkoušky PANOVA-3, kontaktujte prosím co nejdříve některé z účastnících se center [Centra PANOVA-3]. Máte-li dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.