Badanie PANOVA-3 jest przeznaczone dla pacjentów, u których niedawno rozpoznano lokalnie zaawansowanego, nieoperacyjnego gruczolakoraka trzustki. Gruczolakorak trzustki jest najczęściej występującym rakiem trzustki. Niniejsze badanie ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność systemu NovoTTF-100L(P) u pacjentów z gruczolakorakiem trzustki, w skojarzeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem, które są zwykle stosowane u pacjentów z tą chorobą. To urządzenie medyczne dostarcza zmienne pola elektryczne (TTFields) [O polach elektrycznych TTFields] do leczenia raka w obszarze jamy brzusznej, gdzie umiejscowiony jest rak. Firma Novocure, sponsor badania, prowadzi niniejszą stronę internetową, aby ułatwić pacjentom uzyskanie podstawowych informacji o niniejszym badaniu klinicznym oraz dostęp do ośrodków badawczych, które prowadzą rekrutację pacjentów do udziału w badaniu. Jeśli chce Pan(-i) wziąć udział w badaniu PANOVA-3, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu [Ośrodki badawcze badania PANOVA-3]. W razie pytań dotyczących Pana(-i) stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza.