Pole léčící tumor (Tumor Treating Fields, TTFields) jsou střídavá elektrická pole nízké intenzity vyladěná tak, aby narušovala proces dělení rakovinných buněk [Vědecké poznatky k TTFields]. Léčebná pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí hodnoceného zdravotnického prostředku s názvem systém NovoTTF-100L(P). Tento systém je přenosné a lehké zařízení na baterie navržené k aplikaci polí TTFields do karcinomu pankreatu. Pacienti léčení pomocí metody TTFields musí mít na břiše, na zádech a na bocích umístěny čtyři elektrody, přes které se aplikují léčebná pole do břicha neinvazivní cestou. Tento systém je určen pro nepřetržité domácí použití pacienty [Život s TTFields].

Systém NovoTTF 100L(P) nebyl schválen FDA k léčbě karcinomu pankreatu. Proto je bezpečnost a účinnost metody TTFields u tohoto onemocnění stále neznámá a bude poprvé hodnocena v této klinické zkoušce [Klinická zkouška PANOVA-3].

Metoda TTFields (200 kHz) byla schválena FDA k léčbě dospělých pacientů trpících recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem.