Pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) to zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności, mające na celu zakłócenie procesu podziału komórek nowotworowych [Informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields]. Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór za pomocą badanego urządzenia medycznego, nazywanego systemem NovoTTF-100L(P). System to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie przekazywanie pól TTFields do raka trzustki. Pacjenci otrzymujący leczenie polami TTFields muszą na skórze jamy brzusznej nosić cztery matryce izolowanych przetworników, które nieinwazyjnie przekazują pola do jamy brzusznej. System jest przeznaczony do ciągłego stosowania w domu przez pacjentów [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

System NovoTTF 100L(P) nie jest zatwierdzony przez FDA do leczenia raka trzustki. Dlatego bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym [Badanie PANOVA-3].

Pola elektryczne TTFields (200 kHz) zostały zatwierdzone przez FDA do leczenia pacjentów dorosłych z nawracającym i nowo rozpoznanym glejakiem.